D.U.K

Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiami dažniausiai užduodami klausimai ir jų atsakymai
STAIGA SUSIRGAU?

Ką daryti susirgus?

Pastebėjus pirmuosius peršalimo ligos ar gripo simptomus – aukšta kūno temperatūra, šaltkrėtis, bendras silpnumas, raumenų ir kaulų skausmai, užsikimšusi nosis ar sloga, gerklės perštėjimas ar skausmas, kosulys, galvos ar akių skausmas būtina:

1. Pasitarti su savo šeimos gydytoju.

2. Mažinti kūno temperatūrą (jei išgėrus vaistus temperatūra nenukrito, pasitikslinti ar pakankama vaisto dozė).

3. Gerti pakankamai skysčių.

4. Ilsėtis, atidėti visus darbus. 

5. Reguliariai vėdinti patalpas. 

6. Jei karščiuojate ilgiau nei 3-4 dienas, būtina pakartotinai pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju dėl galimų  komplikacijų.

Apsaugos priemonės nuo peršalimo ligų ir gripo:

1. Vengti artimo kontakto su sergančiais. 

2. Likti namuose jei pajutote ligos simptomus.

3. Dažnai plauti rankas. 

4. Vengti liesti akis, nosį, burną rankomis.

5. Dažnai vėdinti patalpas.

REIKALINGAS SIUNTIMAS PAS GYDYTOJĄ?

Siuntimas – tai gydytojo kreipimasis į kitą gydytoją, siekiant gauti konsultaciją dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos ar darbingumo, pateikiant informaciją apie pacientui iki siuntimo nustatytą diagnozę, atlikus tyrimus ir konsultavusių gydytojų specialistų išvadas, taikytą gydymą bei užpildant nustatytos formos medicinos dokumentus. Siuntimo galiojimo laikas (negali viršyti 60 dienų) skaičiuojamas iki pacientas yra užregistruojamas gydytojo specialisto priėmimui.

Siuntimo gydytojo specialisto konsultacijai nereikia dėl:

 1. būtinosios atitinkamo specialisto pagalbos;
 2. gydytojo dermatovenerologo konsultacijos;
 3. ilgalaikės paciento sveikatos būklės stebėjimo (vadovaujantis LR SAM 2014-02-28 įsakymu Nr. V-288).

Konsultacijos metu pagal gydytojo specialisto kompetenciją atliekami visi pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai ir teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui, pacientui. Konsultacijų, apmokamų PSDF lėšomis, skaičius yra nustatytas remiantis sutartimi su ligonių kasa.

NORIU PASITIKRINTI PROFILAKTIŠKAI?

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ nustatyta tvarka.

Ikigydytojinis kabinetas (atliekami profilaktiniai patikrinimai) dirba darbo dienomis nuo 7:30 iki 15:00 val.

 • Paslaugos teikiamos:
  • Draustiems privalomuoju sveikatos draudimu Vilkaviškio PSPC pacientams ir kitų įstaigų pacientams;
  • Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu;
  • Užsienio šalių piliečiams;
  • Įmonėms ir organizacijoms norinčioms patikrinti savo darbuotojų sveikatą.

Informacija tel. 8342-53463, 8342-21187

NORIU IŠSIRAŠYTI VAISTŲ?

Pageidaujant išsirašyti vaistus neatvykstant į Įstaigą, reikia darbo dienomis skambinti registratūros telefono numeriais: 8-342-53463, 8-342-60111, 8-342-51328 ir nurodyti savo/ atstovaujamo paciento vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, paciento identifikacinį numerį ir kokia paslauga reikalinga. Dėl vaistų ir (ar) MPP tęsimo skambinti reikia likus ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne mažiau kaip 5 dienom iki datos, iki kurios pakanka vaistų ir (ar) MPP.

DOKUMENTAI DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO?

Kreipdamasis dėl darbingumo lygio nustatymo asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą nustatyti negalią (prašymą galima užpildyti atvykus į NDNT arba internete ir išsispausdinti);
 • Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos pasas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kaip užsieniečiui, ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl darbingumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • jei elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 nepateikti ESPBI IS  – gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT ir kitus medicininius dokumentus, patvirtinančius siuntime pateiktą informaciją, prireikus – išrašus iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ar kitus dokumentus. Siuntimas į NDNT galioja 60 kalendorinių dienų;
 • dokumentus, patvirtinančius asmens išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją;
 • 3x4 cm dydžio nuotrauką.

Dokumentus pateikti gali pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti ir tuo atveju, jei jo medicininiai duomenys pateikti ESPBI IS arba gydantis gydytojas siuntimą užpildė ir NDNT pateikė elektroniniu būdu.

Asmenys gali iš anksto užsiregistruoti vizitui į NDNT, adresu www.ndnt.lt, spausdami išankstinės registracijos nuorodą arba per el. valdžios vartus, adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin