Duomenų apsauga

VšĮ Vilkaviškio PSPC duomenų apsaugos pareigūnas Ignas Mikalainis,

el. paštas: ignas.mikalainis@pspcvilkaviskis.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS