Duomenų apsauga

VšĮ Vilkaviškio PSPC duomenų apsaugos pareigūnas Romualdas Katilius,

el. paštas: statistika@pspcvilkaviskis.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS