Imunoprofilaktika

Viešojoje įstaigoje Vilkaviškio pirminiame sveikatos priežiūros centre  Imunoprofilaktikos organizavimas, atlikimas, kontrolė, duomenų rinkimas ir informacijos teikimas, imuninių vaistinių preparatų įsigijimas ir vartojimas vykdomi vadovaujantis Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d.  įsakymu Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Imuniniai vaistiniai preparatai, numatyti Nacionalinėje imunoprofilaktikos programoje (skiepijimams pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, suaugusiųjų skiepijimui nuo difterijos ir stabligės, gripo ir pneumokokinės infekcijos rizikos grupių skiepijimui, poekspozicinei pasiutligės ir stabligės (difterijos, stabligės vakcina) imunoprofilaktikai), skiepijimui skirti švirkštai ir skiepijimai šiame punkte nurodytais imuniniais preparatais apmokami Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Šios paslaugos teikiamos prie viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro  prisirašiusiems pacientams.

Kitais atvejais imunoprofilaktika atliekama paciento, jo darbdavio ar kitomis lėšomis. Prioriteto tvarka visomis vakcinomis skiepijame prie viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašiusiems asmenis. 

Kitų ASPĮ pacientų prašome kreiptis į savo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri turi užtikrinti imunoprofilaktiką prie jos prisirašiusiems pacientams.

Skiepai atliekami viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau –Centras) esančiuose skiepų – procedūrų kabinetuose. Jei skiepijama ne PSDF biudžeto lėšomis apmokamu imuniniu preparatu, pacientai Centre turi sumokėti už injekciją į raumenis bei vakcinos kainą.

Esant netolygiam ir nepakankamam vakcinų tiekimui į Lietuvos rinką, apie galimybę skiepytis konkrečia vakcina prašome kreiptis  į vyr. slaugytoją - slaugos administratorę, kontaktiniu  tel.nr. 8342-60123 arba į atsakingą asmenį  už Imunoprofilaktikos vykdymą įstaigoje,  bendrosios  praktikos slaugytoją kontaktiniu tel.nr. 8342-60126.