Skyriai

Vilkaviškio PSPC Registratūra

Adresas: P. Jašinsko g. 5, Vilkaviškis

Suaugusių

tel. +370-342-53463, +370-342-60111

Registratorės:

Rima Mikalainienė
Lolita Kazlauskaitė

Vaikų

tel. +370-342-51328

Bendrosios praktikos slaugytojos:

Lina Krunkauskienė
Rasa Raguckienė

Kybartai

Adresas: Tarybų g.4, Kybartai

tel. +370-342-30535, +370 640 44512

Medicinos registratoriai:

Ignas Damidavičius
Dalė Vaičaitienė

Psichikos sveikatos skyriaus registratūra

tel. +370-342-60114

Socialinės darbuotojos:

Irma Bernotienė
Rasa Jurgelaitienė

Odontologinio skyriaus registratūra

tel. +370-342-60112

Gydytojo odontologų padėjėjai:

Aušra Gresevičienė
Jurgita Akelaitytė
Giedrius Mozūraitis
Ema Pitkauskaitė

Registratoriaus pareigybės aprašymas

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

Medicinos registratoriaus pareigybės aprašymas

Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, slaugytojo padėjėjai

bendrosios praktikos slaugytoja

Daiva Šimanauskienė

211 kab. 8-342-60124

bendrosios praktikos slaugytoja

Ineta Kajokaitė

224 kab. 8-342-60116

bendrosios praktikos slaugytoja

Jolanta Velioniškė

207 kab. 8-342-21190

bendrosios praktikos slaugytoja

Laimutė Frejuvienė

102 kab. 8-342-60118

bendrosios praktikos slaugytoja

Jūratė Kasparavičienė

111 kab. 8-342-21187

bendrosios praktikos slaugytoja

Lina Rudminienė

106 kab. 8-342-60115

bendrosios praktikos slaugytoja

Angelė Žulienė

106 kab. 8-342-60115

bendrosios praktikos slaugytoja

Karolina Kairienė,

227 kab. 8-342-60116

bendrosios praktikos slaugytoja

Simona Kačkauskienė

bendrosios praktikos slaugytoja

Lina Augustaitytė,
skiepų kab. 8-342-60126

El. p. lina.augustaityte@pspcvilkaviskis.lt

akušerė

Neringa Bylienė,

105 kab. 8-342-60129

išplėstinės praktikos slaugytoja

Monika Tunkulaitė

223 kab. 8-342-21193

slaugytojo padėjėja

Neringa Strižauskienė

208 kab. 8-342-21182

slaugytojo padėjėja

Brigita Pankratovaitė

208 kab. 8-342-21182

kineziterapeutė

Laura Petruškaitė

209 kab. 8-342-60122


Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas

Akušerio pareigybės aprašymas

Kineziterapeuto pareigybės aprašymas

Slaugytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Išplėstinės praktikos slaugytojo pareigybės aprašymasGydytojai akušeriai - ginekologai

Gydytojas akušeris - ginekologas

Ajida Tumienė

105 kab. 8-342-60129

Gydytojas akušeris - ginekologas

Skirma Švarcienė

105 kab. 8-342-60129

Gydytojo akušerio-ginekologo pareigybės aprašymas

Gydytojai chirurgai

Gydytojas chirurgas

Tomas Petraitis

102 kab. 8-342-60118

Gydytojas chirurgas

Rimutis Dūdonis

102 kab. 8-342-60118

Gydytojas chirurgas

Vaidotas Boguševičius

102 kab. 8-342-60118

Gydytojo chirurgo pareigybės aprašymas

Šeimos gydytojai

Šeimos gydytojas

Vilija Matulionienė

226 kab. 8-342-60133

Šeimos gydytojas

Aniceta Eigėlienė

211 kab. 8-342-60124

Šeimos gydytojas

Edita Dubickienė

214 kab. 8-342-60134

Šeimos gydytojas

Dijana Žebrauskienė

207 kab. 8-342-21190

Šeimos gydytojo pareigybės aprašymas

Vaikų ligų gydytojai

Vaikų ligų gydytojas

Deimantė Dargužienė

109 kab. 8-342-60131

Vaikų ligų gydytojas

Kristina Kubilienė

109 kab. 8-342-60131

Vaikų ligų gydytojas

Greta Jonkienė

Vaikų ligų gydytojo pareigybės aprašymas

Vidaus ligų gydytojai

Vidaus ligų gydytojas

Vitas Šergalis

227 kab. 8-342-21192

Vidaus ligų gydytojas

Edita Laurišonienė

212 kab. 8-342-21189

Vidaus ligų gydytojo pareigybės aprašymas

Psichikos sveikatos skyrius

gydytojas psichiatras

Audrius Mozūraitis,

4 kab. 8-342-60121

El.p psichikoscentras@pspcvilkaviskis.lt

gydytojas psichiatras

Gediminas Abeciūnas,

3 kab. 8-342-60114

vaikų ir paauglių psichiatrė

Eglė Steponė,

Užimtumo kab. 8-342-60114

medicinos psichologė

Virginija Klimašauskienė,

Užimtumo kab. 8-342-60114

medicinos psichologė

Edita Žilienė,

5 kab. 8-342-60114

psichikos sveikatos slaugytoja

Ina Zaikauskienė,

3 kab. 8-342-60114

psichikos sveikatos slaugytoja

Margarita Kraulėdienė,

4 kab. 8-342-60114

Gydytojo psichiatro pareigybės aprašymas

Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro pareigybės aprašymas

Medicinos psichologo pareigybės aprašymas

Psichikos sveikatos slaugytojo pareigybės aprašymas

 

Odontologinis skyrius

gydytoja odontologė

Vida Astrauskienė,

4 kab.  8-342-60120

gydytoja odontologė

Ona Avižonienė,

6 kab.  8-342-21196

gydytoja odontologė

Dalia Marija Jurevičienė,

5 kab. 8-342-60120

gydytoja odontologė

Skirmutė Melnikienė,

3 kab. 8-342-60125

gydytoja odontologė

Julija Šuopienė,

7 kab. 8-342-21195

gydytoja odontologė

Indrė Stočkė,

3 kab. 8-342-60125

gydytoja odontologė

Rasa Čelkevičiūtė- Širvienė

7 kab. 8-342-21195

Gydytojo odontologo pareigybės aprašymas

Gydytojo odontologo padėjėjo pareigybės aprašymas

Klinikinės diagnostikos laboratorija

medicinos biologė

Loreta Šiugždienė,

201 kab. 8-342-60117

El.p. laboratorija@pspcvilkaviskis.lt

biomedicinos technologė

Neila Tilvikienė,

201 kab. 8-342-60117

biomedicinos technologė

Rima Balsienė,

201 kab. 8-342-60117

biomedicinos technologė

Inga Kavalėlienė,

201 kab. 8-342-60117

Laboratorijos vedėjo-medicinos biologo pareigybės aprašymas

Medicinos biologo pareigybės aprašymas

Biomedicinos technologo pareigybės aprašymas