Skyriai

Vilkaviškio PSPC Registratūra

Adresas: P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis

Suaugusių

tel. 8-342-53463, 8-342-60111

Registratorės:

Rima Mikalainienė
Lolita Kazlauskaitė

Vaikų

tel. 8-342-51328

Bendrosios praktikos slaugytojos:

Lina Krunkauskienė
Rasa Raguckienė

Psichikos sveikatos skyriaus registratūra

tel. 8-342-60114

Socialinės darbuotojos:

Irma Bernotienė
Rasa Jurgelaitienė

Odontologinio skyriaus registratūra

tel. 8-342-60112

Gydytojo odontologų padėjėjai:

Aušra Gresevičienė
Jurgita Akelaitytė
Giedrius Mozūraitis

Registratoriaus pareigybės aprašymas

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, slaugytojo padėjėjai

bendrosios praktikos slaugytoja

Daiva Šimanauskienė

211 kab. 8-342-60124

bendrosios praktikos slaugytoja

Ineta Kajokaitė

224 kab. 8-342-60116

bendrosios praktikos slaugytoja

Greta Grosley

106 kab. 8-342-60115

bendrosios praktikos slaugytoja

Jolanta Velioniškė

207 kab. 8-342-21190

bendrosios praktikos slaugytoja

Laimutė Frejuvienė

102 kab. 8-342-60118

bendrosios praktikos slaugytoja

Jūratė Kasparavičienė

111 kab. 8-342-21187

bendrosios praktikos slaugytoja

Lina Rudminienė

106 kab. 8-342-60115

bendrosios praktikos slaugytoja

Angelė Žulienė

106 kab. 8-342-60115

bendrosios praktikos slaugytoja

Karolina Kairienė,

227 kab. 8-342-60116

bendrosios praktikos slaugytoja

Simona Kačkauskienė

bendrosios praktikos slaugytoja

Lina Augustaitytė,
skiepų kab. 8-342-60126

El. p. lina.augustaityte@pspcvilkaviskis.lt

akušerė

Neringa Bylienė,

105 kab. 8-342-60129

išplėstinės praktikos slaugytoja

Monika Tunkulaitė

223 kab. 8-342-21193

slaugytojo padėjėja

Neringa Strižauskienė

208 kab. 8-342-21182

slaugytojo padėjėja

Brigita Pankratovaitė

208 kab. 8-342-21182

kineziterapeutė

Laura Petruškaitė

209 kab. 8-342-60122


Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas

Akušerio pareigybės aprašymas

Kineziterapeuto pareigybės aprašymas

Slaugytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Išplėstinės praktikos slaugytojo pareigybės aprašymasGydytojai akušeriai - ginekologai

Gydytojas akušeris - ginekologas

Ajida Tumienė

105 kab. 8-342-60129

Gydytojas akušeris - ginekologas

Skirma Švarcienė

105 kab. 8-342-60129

Gydytojo akušerio-ginekologo pareigybės aprašymas

Gydytojai chirurgai

Gydytojas chirurgas

Tomas Petraitis

102 kab. 8-342-60118

Gydytojas chirurgas

Rimutis Dūdonis

102 kab. 8-342-60118

Gydytojas chirurgas

Vaidotas Boguševičius

102 kab. 8-342-60118

Gydytojo chirurgo pareigybės aprašymas

Šeimos gydytojai

Šeimos gydytojas

Vilija Matulionienė

226 kab. 8-342-60133

Šeimos gydytojas

Aniceta Eigėlienė

211 kab. 8-342-60124

Šeimos gydytojas

Edita Dubickienė

214 kab. 8-342-60134

Šeimos gydytojas

Dijana Žebrauskienė

207 kab. 8-342-21190

Šeimos gydytojo pareigybės aprašymas

Vaikų ligų gydytojai

Vaikų ligų gydytojas

Deimantė Dargužienė

109 kab. 8-342-60131

Vaikų ligų gydytojas

Kristina Kubilienė

109 kab. 8-342-60131

Vaikų ligų gydytojas

Greta Jonkienė

Vaikų ligų gydytojo pareigybės aprašymas

Vidaus ligų gydytojai

Vidaus ligų gydytojas

Vitas Šergalis

227 kab. 8-342-21192

Vidaus ligų gydytojas

Edita Laurišonienė

212 kab. 8-342-21189

Vidaus ligų gydytojo pareigybės aprašymas

Psichikos sveikatos skyrius

gydytojas psichiatras

Audrius Mozūraitis,

4 kab. 8-342-60121

El.p psichikoscentras@pspcvilkaviskis.lt

gydytojas psichiatras

Gediminas Abeciūnas,

3 kab. 8-342-60114

vaikų ir paauglių psichiatrė

Eglė Steponė,

Užimtumo kab. 8-342-60114

medicinos psichologė

Virginija Klimašauskienė,

Užimtumo kab. 8-342-60114

medicinos psichologė

Edita Žilienė,

5 kab. 8-342-60114

psichikos sveikatos slaugytoja

Ina Zaikauskienė,

3 kab. 8-342-60114

psichikos sveikatos slaugytoja

Margarita Kraulėdienė,

4 kab. 8-342-60114

Gydytojo psichiatro pareigybės aprašymas

Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro pareigybės aprašymas

Medicinos psichologo pareigybės aprašymas

Psichikos sveikatos slaugytojo pareigybės aprašymas

 

Odontologinis skyrius

gydytoja odontologė

Vida Astrauskienė,

4 kab.  8-342-60120

gydytoja odontologė

Ona Avižonienė,

6 kab.  8-342-21196

gydytoja odontologė

Dalia Marija Jurevičienė,

5 kab. 8-342-60120

gydytoja odontologė

Skirmutė Melnikienė,

3 kab. 8-342-60125

gydytoja odontologė

Julija Šuopienė,

7 kab. 8-342-21195

gydytoja odontologė

Indrė Stočkė,

3 kab. 8-342-60125

gydytoja odontologė

Rasa Čelkevičiūtė- Širvienė

7 kab. 8-342-21195

Gydytojo odontologo pareigybės aprašymas

Gydytojo odontologo padėjėjo pareigybės aprašymas

Klinikinės diagnostikos laboratorija

medicinos biologė

Loreta Šiugždienė,

201 kab. 8-342-60117

El.p. laboratorija@pspcvilkaviskis.lt

biomedicinos technologė

Neila Tilvikienė,

201 kab. 8-342-60117

biomedicinos technologė

Rima Balsienė,

201 kab. 8-342-60117

biomedicinos technologė

Inga Kavalėlienė,

201 kab. 8-342-60117

Laboratorijos vedėjo-medicinos biologo pareigybės aprašymas

Medicinos biologo pareigybės aprašymas

Biomedicinos technologo pareigybės aprašymas