Skyriai

Vilkaviškio PSPC Registratūra

Adresas: P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis

Suaugusių

tel. 8-342-53463, 8-342-60111

Registratorės:

Rima Mikalainienė
Lolita Kazlauskaitė

Vaikų

tel. 8-342-51328

Bendrosios praktikos slaugytojos:

Lina Krunkauskienė
Rasa Raguckienė

Psichikos sveikatos skyriaus registratūra

tel. 8-342-60114

Socialinės darbuotojos:

Irma Bernotienė
Rasa Jurgelaitienė

Odontologinio skyriaus registratūra

tel. 8-342-60112

Gydytojo odontologų padėjėjai:

Aušra Gresevičienė
Jurgita Akelaitytė
Giedrius Mozūraitis

Registratoriaus pareigybės aprašymas

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, slaugytojo padėjėjai

bendrosios praktikos slaugytoja

Daiva Šimanauskienė

211 kab. 8-342-60124

bendrosios praktikos slaugytoja

Ineta Kajokaitė

bendrosios praktikos slaugytoja

Greta Grosley

106 kab. 8-342-60115

bendrosios praktikos slaugytoja

Jolanta Velioniškė

207 kab. 8-342-21190

bendrosios praktikos slaugytoja

Giedrė Akelaitienė

214 kab. 8-342-60134

bendrosios praktikos slaugytoja

Laimutė Frejuvienė

102 kab. 8-342-60118

bendrosios praktikos slaugytoja

Jūratė Kasparavičienė

111 kab. 8-342-21187

bendrosios praktikos slaugytoja

Lina Rudminienė

106 kab. 8-342-60115

bendrosios praktikos slaugytoja

Karolina Kairienė,

227 kab. 8-342-60116

bendrosios praktikos slaugytoja

Simona Kačkauskienė

bendrosios praktikos slaugytoja

Lina Augustaitytė,
skiepų kab. 8-342-60126

El. p. lina.augustaityte@pspcvilkaviskis.lt

akušerė

Neringa Bylienė,

105 kab. 8-342-60129

kineziterapeutas

Laurynas Kasparaitis

209 kab. 8-342-60122

slaugytojo padėjėja

Renata Vosylienė,

208 kab. 8-342-21182

slaugytojo padėjėja

Lina Babenskienė,

208 kab. 8-342-21182

išplėstinės praktikos slaugytoja

Monika Tunkulaitė

223 kab. 8-342-21193


Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas

Akušerio pareigybės aprašymas

Kineziterapeuto pareigybės aprašymas

Slaugytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Išplėstinės praktikos slaugytojo pareigybės aprašymasGydytojai akušeriai - ginekologai

Gydytojas akušeris - ginekologas

Ajida Tumienė

105 kab. 8-342-60129

Gydytojas akušeris - ginekologas

Skirma Švarcienė

105 kab. 8-342-60129

Gydytojo akušerio-ginekologo pareigybės aprašymas

Gydytojai chirurgai

Gydytojas chirurgas

Tomas Petraitis

102 kab. 8-342-60118

Gydytojas chirurgas

Rimutis Dūdonis

102 kab. 8-342-60118

Gydytojas chirurgas

Vaidotas Boguševičius

102 kab. 8-342-60118

Gydytojo chirurgo pareigybės aprašymas

Šeimos gydytojai

Šeimos gydytojas

Danguolė Almonaitienė

214 kab. 8-342-60134

Šeimos gydytojas

Vilija Matulionienė

226 kab. 8-342-60133

Šeimos gydytojas

Aniceta Eigėlienė

211 kab. 8-342-60124

Šeimos gydytojas

Edita Dubickienė

Šeimos gydytojas

Larisa Jelisejeva

207 kab. 8-342-21190

Šeimos gydytojo pareigybės aprašymas

Vaikų ligų gydytojai

Vaikų ligų gydytojas

Evelina Andriukaitienė

109 kab. 8-342-60131

Vaikų ligų gydytojas

Kristina Kubilienė

109 kab. 8-342-60131

Vaikų ligų gydytojo pareigybės aprašymas

Vidaus ligų gydytojai

Vidaus ligų gydytojas

Vitas Šergalis

227 kab. 8-342-21192

Vidaus ligų gydytojas

Edita Laurišonienė

212 kab. 8-342-21189

Vidaus ligų gydytojo pareigybės aprašymas

Psichikos sveikatos skyrius

gydytojas psichiatras

Audrius Mozūraitis,

4 kab. 8-342-60121

El.p psichikoscentras@pspcvilkaviskis.lt

gydytojas psichiatras

Gediminas Abeciūnas,

3 kab. 8-342-60114

vaikų ir paauglių psichiatrė

Eglė Steponė,

Užimtumo kab. 8-342-60114

medicinos psichologė

Virginija Klimašauskienė,

Užimtumo kab. 8-342-60114

medicinos psichologė

Edita Žilienė,

5 kab. 8-342-60114

psichikos sveikatos slaugytoja

Ina Zaikauskienė,

3 kab. 8-342-60114

psichikos sveikatos slaugytoja

Margarita Kraulėdienė,

4 kab. 8-342-60114

Gydytojo psichiatro pareigybės aprašymas

Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro pareigybės aprašymas

Medicinos psichologo pareigybės aprašymas

Psichikos sveikatos slaugytojo pareigybės aprašymas

 

Odontologinis skyrius

gydytoja odontologė

Vida Astrauskienė,

4 kab.  8-342-60120

gydytoja odontologė

Ona Avižonienė,

6 kab.  8-342-21196

gydytoja odontologė

Dalia Marija Jurevičienė,

5 kab. 8-342-60120

gydytoja odontologė

Dalia Agnė Orentaitė

5 kab. 8-342-60120

gydytoja odontologė

Skirmutė Melnikienė,

3 kab. 8-342-60125

gydytoja odontologė

Julija Šuopienė,

7 kab. 8-342-21195

gydytoja odontologė

Indrė Brazaitytė,

3 kab. 8-342-60125

gydytoja odontologė

Aistė Kartavičienė

gydytoja odontologė

Rasa Čelkevičiūtė- Širvienė

Gydytojo odontologo pareigybės aprašymas

Gydytojo odontologo padėjėjo pareigybės aprašymas

Klinikinės diagnostikos laboratorija

laboratorijos vedėja - medicinos biologė

Stefanija Kardauskienė,

201 kab. 8-342-60117

El.p. laboratorija@pspcvilkaviskis.lt

medicinos biologė

Loreta Šiugždienė,

201 kab. 8-342-60117

biomedicinos technologė

Neila Tilvikienė,

201 kab. 8-342-60117

biomedicinos technologė

Rima Balsienė,

201 kab. 8-342-60117

biomedicinos technologė

Inga Kavalėlienė,

201 kab. 8-342-60117

Laboratorijos vedėjo-medicinos biologo pareigybės aprašymas

Medicinos biologo pareigybės aprašymas

Biomedicinos technologo pareigybės aprašymas

GMP skyrius

vyresnioji skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė, skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Natalija Anisimavičienė,

GMP skyrius, 8-342-51031

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Vilma Baltrušienė

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Daiva Kaminskienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Violeta Šipailienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Jūratė Ščiglinskienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Irena Jurkšienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Daiva Andziulevičienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Nijolė Birštonienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Aida Šukaitienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Jolita Lauciūtė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Marius Vosylius,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Monika Žakelienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Laimutė Navickienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Liudmila Valiukevičienė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Jūratė Jankauskaitė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Austėja Matulevičiūtė,

GMP skyrius

skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė

Ingrida Jablonskienė,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Ramūnas Kašinskas,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Algirdas Jurevičius,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Tomas Krupinskas,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Audrius Kriščiūnas,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Vytautas Kyga,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Rimvaldas Beresnevičius,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Romas Valkaitis,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Vladislovas Astrauskas,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Romualdas Pangonis,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Martynas Volkovas,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Gintas Kazakevičius,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Vidas Kukė,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Vincas Rudaitis,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Vaidutis Šimaitis,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Valdas Būbnaitis,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Ričardas Žebrauskas,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Alius Kulvinskas,

GMP skyrius

GMP skyriaus vairuotojas

Žilvinas Grabauskas,

GMP skyrius

Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vyresniojo skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto pareigybės aprašymas