Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (toliau – ASPN) gavėjai:

  • asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną (Aprašo 1 priedas) yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis (nustato paciento  šeimos gydytojo komanda);
  • pacientams, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose ( procedūros atliekamos pagal operavusio gydytojo rekomendacijas).
  • Pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, ir pacientams, kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija ASPN teikiama tik turint juos stacionare gydžiusio gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

Pastaba: paslaugas teikiamos  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 29 d.  įsakymu Nr. V-1168.