Finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių ataskaitų rinkinys 2023 m.

Paaiškinimas
Dokumentas
1 Tarpinė 2023 I ketv.
2 Tarpinė 2023 I pusm.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2022 m.
2 Finansinės ataskaitos 2022 m.
3 Vadovo ataskaita 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2021 m.
2 Finansinės ataskaitos 2021 m.
3 Veiklos ataskaita 2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2020 m.
2 Finansinės ataskaitos 2020 m.
3 Veiklos ataskaita 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.

Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2019 m.
2 Finansinės ataskaitos 2019 m.
3 Veiklos ataskaita 2019 m.
 
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.
 
Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2018 m.
2 Finansinės ataskaitos 2018 m.
3 Veiklos ataskaita 2018 m.