Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2021 m.
2 Finansinės ataskaitos 2021 m.
3 Veiklos ataskaita 2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2020 m.
2 Finansinės ataskaitos 2020 m.
3 Veiklos ataskaita 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.

Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2019 m.
2 Finansinės ataskaitos 2019 m.
3 Veiklos ataskaita 2019 m.
 
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.
 
Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2018 m.
2 Finansinės ataskaitos 2018 m.
3 Veiklos ataskaita 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.
 
Paaiškinimas
Dokumentas
1 Aiškinamasis raštas 2017 m.
2 Finansinės ataskaitos 2017 m.
3 Veiklos ataskaita 2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m.
 
Paaiškinimas
Dokumentas
1 Finansinių ataskaitų rinkinys 2016m.
2 VšĮ Vilkaviškio PSPC ir vadovo 2016 metų veiklos ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m.
 
Paaiškinimas
Dokumentas
1 Finansinės būklės ataskaita
2 Veiklos rezultatų ataskaita
3 Grynojo turto pokyčių ataskaita
4 Pinigų srautų ataskaita
5 Aiškinamasis raštas
6 VšĮ Vilkaviškio PSPC ir vadovo 2015 metų veiklos ataskaita