Administracija

Direktorė

Danguolė Almonaitienė

tel. 8-342-51810, 221 kab.

Gyvenimo aprašymas

Laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos medicinai pareigas

Milda Žemavičienė

tel. 8-342-60123, 218 kab.

el.paštas: milda.zemaviciene@pspcvilkaviskis.lt

Sekretorė - referentė

Ramunė Brūzgienė

tel. 8-342-51810, faksas 8-342-53387, 221 kab.

el.paštas: pspc@vilkaviskis.lt

Personalo vadovė

Dalia Ozarinskienė

tel. 8-342-60130,  220 kab.

el.paštas: dalia@vilkaviskis.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Raimundas Miliauskas

tel. 8-342-21197,

el.paštas: raimis@vilkaviskis.lt

Vyr. slaugytoja - slaugos administratorė

Milda Žemavičienė

tel. 8-342-60123, 218 kab.

el.paštas: milda.zemaviciene@pspcvilkaviskis.lt

Buhalterija:

Vyr. buhalterė

Ieva Andriūnienė

tel.8-342-21188, 110 kab.

Buhalterės

Daiva Černiuvienė

Asta Mickevičienė

tel. 8-342-60119, 110 kab.

el.paštas: buhalterija@pspcvilkaviskis.lt

Statistika:

Sveikatos-statistikė

Agnė Dolerienė

tel. 8-342-21180, 112 kab.

el.paštas: statistika@pspcvilkaviskis.lt

Inžinierius-programuotojas

Ignas Mikalainis

tel. 8-342-21191, 205 kab.

el.paštas: ignas.mikalainis@pspcvilkaviskis.lt