Administracija

Laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Milda Žemavičienė
tel. 8-342-60123, 218 kab.
el.paštas: milda.zemaviciene@pspcvilkaviskis.lt

Direktoriaus pavaduotoja medicinai

Edita Dubickienė
tel. 8-342-21194, 219 kab.

Sekretorė - referentė

Ramunė Brūzgienė
tel. 8-342-51810, faksas 8-342-53387, 221 kab.
el.paštas: centras@pspcvilkaviskis.lt

Personalo vadovė

Dalia Ozarinskienė
tel. 8-342-60130,  220 kab.
el.paštas: 
dalia.ozarinskiene@pspcvilkaviskis.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Raimundas Miliauskas
tel. 8-342-21197,
el.paštas: 
raimis@pspcvilkaviskis.lt

Vyr. slaugytoja - slaugos administratorė

Milda Žemavičienė
tel. 8-342-60123, 218 kab.
el.paštas:
milda.zemaviciene@pspcvilkaviskis.lt

Buhalterija:

Vyr. buhalterė

Ieva Andriūnienė
tel.8-342-21188, 110 kab.

Buhalterės

Daiva Černiuvienė
Asta Mickevičienė
tel. 8-342-60119, 110 kab.
el.paštas: 
buhalterija@pspcvilkaviskis.lt

Statistika:

Sveikatos-statistikė
Agnė Dolerienė
tel. 8-342-21180, 112 kab.
el.paštas: 
statistika@pspcvilkaviskis.lt

Inžinierius-programuotojas

Ignas Mikalainis
tel. 8-342-21191, 205 kab.
el.paštas:
ignas.mikalainis@pspcvilkaviskis.lt