Administracija

Direktorė
Milda Žemavičienė
tel. +370-342-60123, 218 kab.
el.paštas: milda.zemaviciene@pspcvilkaviskis.lt

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
Edita Dubickienė
tel. +370-342-21194, 219 kab.,
el.paštas: 
edita.dubickiene@pspcvilkaviskis.lt

Administratorė
Indrė Merkevičienė
tel. +370-342-51810, faksas +370-342-53387, 221 kab.

el.paštas: centras@pspcvilkaviskis.lt

Personalo specialistė
Dalia Ozarinskienė
tel. +370-342-60130,  220 kab.
el.paštas: dalia.ozarinskiene@pspcvilkaviskis.lt

Slaugos administratorė
Monika Tunkulaitė
tel. +370-342-60123, 218 kab.
el.paštas: monika.tunkulaite@pspcvilkaviskis.lt

Buhalterija:
Vyriausioji buhalterė
Ieva Andriūnienė

tel.+370-342-21188, 110 kab.
el.paštas: buhalterija@pspcvilkaviskis.lt

Vyresnioji buhalterė
Daiva Černiuvienė
Buhalterė
Asta Mickevičienė
tel. +370-342-60119, 110 kab.
el.paštas: buhalterija@pspcvilkaviskis.lt

Statistika:
Sveikatos-statistikė
Agnė Dolerienė
tel. +370-342-21180, 112 kab.
el.paštas: statistika@pspcvilkaviskis.lt

IT specialistas
Ignas Mikalainis
tel. +370-342-21191, 205 kab.
el.paštas: ignas.mikalainis@pspcvilkaviskis.lt

Ūkio reikalų vedėja
Julija Murauskaitė
204 kab.
el.paštas: julija.murauskaite@pspcvilkaviskis.lt