Naujienos

Pranešimas dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo

2023 12 22


PRANEŠIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. B-TS-203 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungimo būdu“, pranešame apie parengtą reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojama įstaiga ir jos duomenys:

  • įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras;
  • buveinė – Tarybų g. 4, Kybartai, Vilkaviškio r.;
  • juridinio asmens kodas – 185336128;
  • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. gruodžio 12 d.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga:

  • Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras;
  • Buveinė – P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis;
  • Juridinio asmens kodas – 185332788;
  • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rusėjo 29 d.

                     Reorganizavimo būdas – prijungimas. Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras reorganizuojamas prijungimo būdu, prijungiant viešąją įstaigą Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrą prie viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro, kuriai pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos nuo 2024 m. balandžio 1 d.

                     Po reorganizavimo pasibaigsianti įstaiga – viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras.

                     Po reorganizavimo tęsianti veiklą įstaiga – viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras.

                     Aprašas skelbiamas reorganizuojamų viešųjų įstaigų interneto svetainėse: https://www.kybartupspc.lt/ ir https://www.pspcvilkaviskis.lt/, VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

                     VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

                     Su Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro Finansinių ir Veiklos ataskaitų rinkiniais susipažinti galite čia