Dalinai ES lėšomis finansuojamas projektas "Nr.VP2-3.1-IVPK-11-V01-010"

2012 m. VšĮ Vilkaviškio PSPC pradėjo dalyvauti ES lėšomis dalinai finansuojamame VšĮ Marijampolės ligoninės įgyvendinamame projekte Nr.VP2-3.1-IVPK-11-V01-010 “Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose”. Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas Marijampolės regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Šiame projekte dalyvauja 11 Marijampolės regiono sveikatos priežiūros įstaigų. Ataskaitiniais metais vyko informacinės sistemos specifikavimas, kuriame dalyvavo ir mūsų įstaigos projekto koordinatorius. Per ataskaitinius metus projekte numatytoms veikloms įvykdyti finansuota iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo  918,00 Lt., t.y. 85 %  tinkamų kompensavimui sumų. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2014 m. kovas.