Skyriai

Skyriai

Vilkaviškio PSPC Registratūra

Adresas: P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis

Suaugusių

tel. 8-342-53463, 8-342-60111

Vaikų

tel. 8-342-51328

Psichikos sveikatos skyriaus registratūra

tel. 8-342-60114

Odontologinio skyriaus registratūra

tel. 8-342-60112