Noriu išsirašyti vaistų

Pageidaujant išsirašyti vaistus neatvykstant į Įstaigą, reikia darbo dienomis skambinti registratūros telefono numeriais: 8-342-53463, 8-342-60111, 8-342-51328 ir nurodyti savo/ atstovaujamo paciento vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, paciento identifikacinį numerį ir kokia paslauga reikalinga. Dėl vaistų ir(ar) MPP tęsimo skambinti reikia likus ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne mažiau kaip 5 dienom iki datos, iki kurios pakanka vaistų ir (ar) MPP.