Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas projektas nr. 08.1.3-CPVA-R-609-41-0007