Teikiamų paslaugų, apmokamų iš PSDF pagal sutartį sąrašas