Valstybės finansuojamos paslaugos

Valstybės finansuojamos paslaugos

VšĮ Vilkaviškios pirminės sveikatos priežiūros centras teikia nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą, kurią reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai. Tai yra bendrosios praktikos (šeimos) gydytojo paslauga, gydytojų: terapeuto, pediatro, ginekologo, ambulatorinio chirurgo ir odontologo paslaugos, psichikos sveikatos priežiūra, greitoji medicinos pagalba.

Visiems besikreipiantiems mūsų šalies bei ES piliečiams teikiama būtinoji medicininė pagalba. Ją teikia medicinos personalas, dirbantis vietoje ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, vykstantys teikti šios pagalbos pagal iškvietimą į paciento nurodytą vietą.

Psichikos sveikatos priežiūra nemokamai teikiama visiems Vilkaviškio rajono gyventojams, draustiems prvalomuoju sveikatos draudimu.

Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie VšĮ Vilkaviškio PSPC ir pateikusiems sekančius dokumentus:

  • Asmens pasą, (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
  • Galiojantį sveikatos draudimo pažymėjimą.
  • Pensininko pažymėjimą.
  • Neįgalumo pažymėjimą.
  • Galiojantį darbo biržos pažymėjimą.