Dantų rentgenograma

Dantų rentgenogramų kaina

 

Eil. Nr.

Kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

1.

25009

Dantų rentgenograma (prisirašiusiems VšĮ Vilkaviškio PSPC pacientams, taip pat atvykstantiems su bendradarbiaujančių gydymo įstaigų gydytojų siuntimais)

3,57

2.

50005;
25009

Dantų rentgenograma (neprisirašiusiems VšĮ Vilkaviškio  PSPC  pacientams) priskaičiuojama specialisto, dirbančio rentgeno aparatu, konsultacija

15,46


Pastaba: mokamų paslaugų kainos patvirtintos įstaigos direktoriaus 2022-05-03 įsakymu Nr. V-28 (įsigalioja nuo 2022-05-09).

Kainos nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (aktuali redakcija).