Dantų rentgenograma

Dantų rentgenogramų kaina

 

Eil. Nr.

Kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

1.

25009

Dantų rentgenograma (prisirašiusiems VšĮ Vilkaviškio PSPC pacientams, taip pat atvykstantiems su bendradarbiaujančių gydymo įstaigų gydytojų siuntimais)

4,37


Jei paslauga teikiama ne VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro pacientui, ar pacientas yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, papilomai apmokama ir už odontologijos specialisto konsultaciją


Pastaba: mokamų paslaugų kainos patvirtintos įstaigos direktoriaus 2024-04-17 įsakymu Nr. V-54 (įsigalioja nuo 2024-05-01).

Kainos nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (aktuali redakcija).