Dantų rentgenograma

Dantų rentgenogramų kaina

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina Eurais

1.

Dantų rentgenogramų atlikimo kaina prisirašiusiems VšĮ Vilkaviškio PSPC pacientams, taip pat atvykstantiems su bendradarbiaujančių gydymo įstaigų gydytojų siuntimais

 

2,50

2.

Neprisirašiusiems VšĮ Vilkaviškio  PSPC  pacientams  - specialisto, dirbančio rentgeno aparatu, konsultacija

2,50 + 8,31

Pastaba: dantų rentgenogramos kaina patvirtinta įstaigos vadovo 2016-05-30 įsakymais Nr.V-45