Odontologijos paslaugų kainos

Odontologijos paslaugų kainos

 

Eilės Nr.

Kodas,  paslaugos pavadinimas

Kaina, Eurais

1.

50005 Specialisto konsultacija

11,89

2.

50078 Konkrementų pašalinimas ir poliravimas dantenų viršuje (1 danties)

1,24

 

                             Vaikai ir vyresni, besimokantieji dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet neilgiau iki jiems sukanka 24 metai ,ir socialiai remtini asmenys, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą, už vienkartinius paketus nemoka.

Pastaba: mokamų paslaugų kainos patvirtintos įstaigos direktoriaus 2022-05-03 įsakymu Nr. V-28 (įsigalioja nuo 2022-05-09).

Kainos nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (aktuali redakcija).