Kitų paslaugų kainos

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 06 25 SPRENDIMU NR.B-TS-833 NUSTATYTŲ KITŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina,

Eurais

1.

Savivaldybės patalpų nuomininkams išrašomų sąskaitų dėl komunalinių mokesčių kompensavimo administravimo mokestis

1,20


Vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo,apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo:
 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina Eurais

1.

Kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimas

1,00

2.

Kompensuojamųjų vaistų sugadinto, pamesto paso pakeitimas

3,00

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 "Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos":

3.

Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų VšĮ Vilkaviškio PSPC moka

0,29

4.

Asmuo (globėjas) anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka

 

2,90

Patvirtinta 2022 m. rugsėjo 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1189 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-492 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“
Medicinos psichologo paslaugos

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eurais

1.

Psichologo individualus užsiėmimas, 1 val.

20,80

2.

Psichologo paslauga – paciento vertinimas, 1 val.

20,80

3.

Psichologo paslauga – paciento vertinimo išvados parengimas

12,85