Kitų paslaugų kainos

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 06 25 SPRENDIMU NR.B-TS-833 NUSTATYTŲ KITŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina,

Eurais

1.

GMP brigados nuvykimas į renginį / iš renginio (pagal sutartį su įstaiga ar organizacija)  1 km

0,51

2.

GMP brigados budėjimas renginio, šventės metu 1 val.

29,21

3.

GMP automobilio iškvietimas (pacientui ar jo atstovui prašant, nesant būtinosios medicinos pagalbai)

14,61

4.

Ligonio pervežimas GMP automobiliu (paciento prašymu, nesant būtinajai medicinos pagalbai) 1 km

0,46

5.

Savivaldybės patalpų nuomininkams išrašomų sąskaitų dėl komunalinių mokesčių kompensavimo administravimo mokestis

1,20


Vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo,apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo:
 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina Eurais

1.

Kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimas

1,00

2.

Kompensuojamųjų vaistų sugadinto, pamesto paso pakeitimas

3,00

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 "Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos":

3.

Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų VšĮ Vilkaviškio PSPC moka

0,29

4.

Asmuo (globėjas) anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka

 

2,90