Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

 

Eil.Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina Eurais

Įsidarbinant

Dirbant

1.

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių

38,42

57,94

2.

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

7,16

17,58

4.

Vairuotojų (profesionalų)

22,79

26,04

5.

Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus):

5.1.

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis

8,47

14,32

5.2.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis

2,61

12,36

5.3.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis

-

9,11

5.4.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis

7,16

14,97

5.5.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis

3,25

9,77

5.6.

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

3,91

9,77

6.

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

4,56

3,25