Rašytinės informacijos kainos

RAŠYTINĖS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT IR KONFIDENCIALIĄ, APIE PACIENTĄ IR JAM SUTEIKTAS PASLAUGAS, TEIKIMO APMOKĖJIMO KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eurais

1.

Gydytojo psichiatro pažymos išdavimas (F 027a)

5,00

2.

Rašytinės informacijos apie pacientą pateikimo kitoms įstaigoms paslauga

7,90

3.

Informacijos kopijų paruošimas (Eur/lapą)

0,10

 

Kainos apskaičiuotos ir patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506

Všį Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo kitoms įstaigoms ir institucijoms ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašas